Jak zostać pośrednikiem kredytu hipotecznego?

Wprowadzenie w życie przepisów ustawy o kredycie hipotecznym oraz nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami z dnia 23. marca 2017 roku ograniczyła znacznie doradztwo w zakresie kredytów hipotecznych, a pośrednikiem może zostać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. Oczywiście zmiany dotyczyły także praw klientów banków i dopasowało polskie prawo do wymogów unijnych.

Od 22. lipca istnieją dwie grupy pośredników: pośredników kredytów hipotecznych oraz powiązanych pośredników kredytu hipotecznego. Różnica dotyczy liczby podmiotów hipotecznych funkcjonujących na rynku oraz tych, którzy działają na rzecz jednego czy kilku kredytodawców będących mniejszością na rynku. Oczywiście pośrednicy mogą posilić się wsparciem agentów, którzy na ich rzecz będą prowadzili działania w formie zatrudnienia, bez konieczności zakładania odrębnej działalności gospodarczej na własne nazwisko.

Ustawodawca wprowadził dość restrykcyjne wymagania dotyczące choćby wykształcenia i kwalifikacji kandydata na pośrednika. Musi legitymować się wykształceniem wyższym z zakresu ekonomii lub prawa. Wymogiem jest także zdanie państwowego egzaminu na pośrednika w przypadku braku pełnego wykształcenia. Komisja Nadzoru Finansowego po zdanym egzaminie wystawi kandydatowi zezwolenie, a po wpisaniu na listę rejestru pośredników kredytowych będzie mógł w pełni świadczyć usługi doradcze. Za wydanie zezwolenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 616 zł (zgodnie z zapisami ustawy o opłacie skarbowej). Zwolniony z opłaty może być powiązany pośrednik kredytu hipotecznego. W tym przypadku kredytodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia. Opłaty nie uiszczają też agenci.

Szkolenia

Dla pośredników przewidziane są regularne szkolenia (przynajmniej raz na trzy lata) które obejmować będą zasady opracowywania, oferowania czy też zawierania umów kredytowych. Zapewnić je ma kredytodawca. Oczywiście szkolenia mogą być częstsze i dotyczyć mogą zasad, czy też zmian legislacyjnych i wewnętrznych przepisów bankowych.

Zmiany wydają się być słuszne. Celem było ograniczenie działalności nieuczciwych pośredników, których celem nie było rzetelne poszukiwanie najkorzystniejszej oferty, a zarobek.

Sprawdź aktualne rankingi:
Ranking kont osobistych 2021
Ranking kont dla firm 2021
Ranking lokat bankowych 2021
Ranking kart kredytowych 2021
Ranking kredytów konsolidacyjnych 2021
Ranking kredytów samochodowych 2021
Ranking kredytów hipotecznych 2021
Ranking kredytów gotówkowych 2021
Ranking pożyczek hipotecznych 2021
Ranking kredytów dla firm 2021
Ranking pożyczek ratalnych 2021
Ranking chwilówek online 2021